ҮзэгтДэлгэр ХХК

Товч танилцуулга

Бидний тухай

Манай Компани эвдэрсэн газрын хөрсийг бэхжүүлж, хөрсний үржил шимийг эргүүлэн сэргээх, тухайн газрыг ургамалжуулах, таримал ой, аж ахуйн бүсийг бий болгох, хүний амьдарч ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэх зэрэг биологийн нөхөн сэргээлтийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулсан цагаасаа эхлэн байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, ашиглалт явуулсан талбайгаа унаган төрхөнд нь ойртуулан нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийхийг чухалчилан үзэж үйл ажиллагааныхаа салшгүй хэсэг болгон ирлээ.

Бид байгаль орчинд сөрөг нөлөө хамгийн бага байх сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглах, нөхөн сэргээх бодлогын уялдааг сайжруулж, экологийн баримжаатай бодлогыг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Алсын хараа

Эрүүл байгалийг эх дэлхийдээ үлдээнэ.

Эрхэм зорилго

Бодгаль байгалыг нөхөн сэргээж хайрлан хамгаалахыг хойч үедээ үргэрлэн, эрүүл аюулгүй орчинд нийтэд өгөөжтэй, техник технологийн дэвшилттэй зэрэгцэн орших нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Танилцуулга

Алсын хараа

Эрхэм зорилго

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Манай компанийн өдөр тутмын мэдээлэл, үйл ажиллагаа шинэ бүтээгдэхүүн урамшуулалтай холбоотой мэдээлэл